Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie. In deze behandeling krijgt u zicht op uw denkpatronen: u onderzoekt hoe gedachten samenhangen met gevoelens en gedrag. Vervolgens leert u hoe gedachten, die ongewenste gevoelens geven, om te buigen zijn naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen.

Gedachten onder de loep

Veel gedachten komen onbewust en automatisch in je op. Deze verschillende gedachten leiden allemaal tot verschillende gevoelens: verdrietige, boze en neutrale gevoelens. Via je gedachten kun je dus grote invloed hebben op hoe je je voelt. De situatie is precies hetzelfde, je gedachten en gevoelens zijn anders. Gedachten die prettige of neutrale gevoelens geven zijn ‘helpende gedachten’.

Helpende denkpatronen

Het doel van cognitieve gedragstherapie is het aanleren van helpende denkpatronen. Als mensen hun manier van denken veranderen, dan verandert ook hoe zij zich voelen. Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van cognitieve gedragstherapie. Uit dat onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie effectief is bij het behandelen van bijvoorbeeld angsten en depressie.

Meer informatie over CGT vindt u o.a. op www.vgct.nl/patienteninformatie