Tarief en vergoeding

Verwijsbrief

De behandelingen door Psychologica vallen onder de basisverzekering en worden dus vergoed. Wij hebben in 2021 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Voordat u een afspraak met ons maakt, gaat u eerst langs bij uw huisarts. Nadat deze een inschatting heeft gemaakt hoe u het beste geholpen kunt worden, krijgt u een verwijsbrief mee, alleen hiermee krijgt u de behandeling vergoed.

Behandeling per traject

Afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten vallen de behandelingen onder wettelijk bepaalde trajecten:

  • GB GGZ onvolledig traject (circa 120 minuten, 1-2 sessies)
  • GB GGZ kort traject (circa 300 minuten of 3-5 sessies)
  • GB GGZ middel traject (circa 500 minuten of 6-8 sessies)
  • GB GGZ intensief traject (circa 750 minuten of 9-12 sessies)

Naast de sessies telt ook de tijd van consulten per telefoon of e-mail,verslaglegging of overleg met de huisarts mee voor de bepaling van het uiteindelijke traject.

Eigen risico

Nadat de behandeling is afgerond, declareren wij het behandeltraject direct bij uw zorgverzekeraar. Die betaalt aan ons de kosten en verrekent met u het bedrag met uw eigen risico. Het wettelijke eigen risico is €385 per volwassene per jaar. Wanneer u start met de therapie, houdt u er dan rekening mee dat uw gehele eigen risico opgemaakt kan worden.

Let op: in januari 2022 gaat er veel veranderen. Zoals het er nu naar uitziet, betaalt u dan opnieuw eigen risico als de therapie doorloopt in 2022.

Gecontracteerde zorg

In 2021 heeft Psychologica een contract met alle zorgverzekeraars.

In sommige gevallen krijgt u de behandeling niet vergoed:

  1. Als er geen DSM IV diagnose gesteld kan worden, bijvoorbeeld als er sprake is van relatieproblemen, levensvragen of opvoedkundige vragen.
  2. Bij behandeling van kinderen jonger dan 18 jaar.
  3. U heeft de afspraak te laat afgezegd (minder dan 24 uur voor de afspraak, ook bij overmacht).

In deze gevallen dient u de behandeling zelf te betalen. Hiervoor ontvangt u na elk consult een factuur van ons.

Behandeling kinderen tot 18 jaar

Psychologica heeft geen contracten met gemeenten voor de behandelingen van jeugd tot 18 jaar. Dat betekent dat wij wel therapie aanbieden, maar dat onze behandelingen van kinderen niet vergoed worden. U heeft de keuze om de therapie zelf te betalen of voor hulp naar het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente te gaan.

Tarief per consult indien u zelf moet betalen

Consult volwassenen (45 minuten) € 90
Consult relatietherapie (45 minuten) € 90
Intake- of oudergesprek kind onder 18 jaar (60 minuten) € 90
Consult kind <18 jaar (30 minuten) € 50
Telefonisch consult /verslag (15 minuten) € 20
Te laat afgezegde afspraak € 45