Tarief en vergoeding

Verwijsbrief

De behandelingen door Psychologica vallen onder de basisverzekering en worden dus volledig vergoed. Wij hebben in 2022 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Voordat u een afspraak met ons maakt, gaat u eerst langs bij uw huisarts. Nadat deze een inschatting heeft gemaakt hoe u het beste geholpen kunt worden, krijgt u een verwijsbrief mee waarin een diagnose staat, alleen hiermee krijgt u de behandeling vergoed.

Behandeling per traject

De sessies worden maandelijks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd op basis van onderstaande NZA tarieven. Afhankelijk van ons contract met de zorgverzekeraar, wordt tussen de 80 en 95% van deze tarieven gedeclareerd:

  • Intake 45 minuten € 142,31
  • Intake 90 minuten € 238,63
  • Behandeling 30 minuten € 83,67
  • Behandeling 45 minuten € 120,90
  • Behandeling 90 minuten € 211,34

Het tarief voor de sessies is inclusief de tijd van verslaglegging, administratie en overleg.

Let op: ook de kosten van het intakegesprek worden in rekening gebracht.

Eigen risico

Maandelijks declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Die betaalt aan ons de kosten en verrekent met u het bedrag met uw eigen risico. Het wettelijke eigen risico is €385 per volwassene per jaar. Wanneer u start met de therapie, houdt u er dan rekening mee dat uw gehele eigen risico opgemaakt kan worden.

Gecontracteerde zorg

In 2022 heeft Psychologica een contract met alle zorgverzekeraars.

In sommige gevallen krijgt u de behandeling niet vergoed:

  1. Als er geen DSM IV diagnose gesteld kan worden, bijvoorbeeld als er sprake is van relatieproblemen, levensvragen of opvoedkundige vragen.
  2. Bij behandeling van kinderen jonger dan 18 jaar.
  3. U heeft de afspraak te laat afgezegd (minder dan 24 uur voor de afspraak, ook bij overmacht).

In deze gevallen dient u de behandeling zelf te betalen. Hiervoor ontvangt u na elk consult een factuur van ons.

Behandeling kinderen tot 18 jaar

Psychologica heeft geen contracten met gemeenten voor de behandelingen van jeugd tot 18 jaar. Dat betekent dat wij wel therapie aanbieden, maar dat onze behandelingen van kinderen niet vergoed worden. U heeft de keuze om de therapie zelf te betalen of voor hulp naar het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente te gaan.

Tarief per consult indien u zelf moet betalen

Consult volwassenen (45 minuten) € 90
Consult relatietherapie (45 minuten) € 90
Intake- of oudergesprek kind onder 18 jaar (60 minuten) € 90
Consult kind <18 jaar (30 minuten) € 50
Telefonisch consult /verslag (15 minuten) € 20
Te laat afgezegde afspraak € 45

Let op: Als u 2 maanden na het de laatste (afgezegde) sessie geen nieuwe afspraak heeft gemaakt, dan wordt het dossier automatisch gesloten.