Tarief en vergoeding

Verwijsbrief

De behandelingen door Psychologica vallen onder de basisverzekering en worden dus volledig vergoed. Wij hebben in 2024 weer met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Voordat u een afspraak met ons maakt, gaat u eerst langs bij uw huisarts. Nadat deze een inschatting heeft gemaakt hoe u het beste geholpen kunt worden, krijgt u een verwijsbrief mee waarin een diagnose staat, alleen hiermee krijgt u de behandeling vergoed.

Kosten behandeling

Behandelingen in de basis GGZ vinden plaats binnen het Zorgprestatiemodel. Voordat we een behandeling kunnen declareren, moet de behandelaar eerst de zorgzwaarte bepalen door middel van een vragenlijst (de HoNos+). Dit resulteert in een zorgvraagtypering (meestal ZVT 3, 4 of 7), deze vindt u terug op de factuur.

Er worden jaarlijks maximumtarieven vastgesteld door de NZA:

  • Intake/diagnostiek 45 minuten € 159,70
  • Intake/diagnostiek 90 minuten € 274,01
  • Behandeling 30 minuten € 95,67
  • Behandeling 45 minuten € 135,89
  • Behandeling 60 minuten € 161,46

Het tarief voor de sessies is inclusief de tijd van verslaglegging, administratie en overleg.  In de tarievenlijst vindt u de tarieven van uw zorgverzekeraar.

Let op: dus ook de kosten van het eerste intakegesprek worden in rekening gebracht.

Eigen risico

Maandelijks declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Die betaalt aan ons de kosten en verrekent met u het bedrag met uw eigen risico. Het wettelijke eigen risico is €385 per volwassene per jaar. Wanneer u start met de therapie, houdt u er dan rekening mee dat uw gehele eigen risico opgemaakt kan worden.

Gecontracteerde zorg

In 2024 heeft Psychologica een contract met alle zorgverzekeraars.

In sommige gevallen krijgt u de behandeling niet vergoed:

  1. Als er geen DSM V diagnose gesteld kan worden, bijvoorbeeld als er sprake is van relatieproblemen, levensvragen of opvoedkundige vragen.
  2. Als je nog net geen 18 jaar bent.
  3. De afspraak te laat is afgezegd (minder dan 24 uur voor de afspraak, ook bij overmacht).

In deze gevallen dient u de behandeling zelf te betalen. Hiervoor ontvangt u na elk consult een factuur van ons.

Behandeling kinderen tot 18 jaar

Psychologica heeft geen behandelingen voor kinderen onder de 18 jaar. Zoekt u een kinder- en jeugdpsycholoog, neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente.

Tarief per consult indien u zelf moet betalen

Consult volwassenen (45 minuten) € 90
Consult relatietherapie (60 minuten) € 110
Te laat afgezegde afspraak € 45

Let op: Als u 2 maanden na het de laatste (afgezegde) sessie geen nieuwe afspraak heeft gemaakt, dan wordt het dossier automatisch gesloten.