Over ons

Gezondheidszorgpsycholoog BIG

De psychologen in onze praktijk hebben na hun universitaire studie de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) afgerond en zijn daarmee geregistreerd in het overheidsregister van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Bij afwezigheid wegens vakantie of ziekte worden alle praktijkzaken waargenomen door een collega.

Beroepsverenigingen

Psychologica is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

  • NIP
  • LVVP
  • Vereniging EMDR Nederland

Beroepscode NIP

Het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) bewaakt als beroepsorganisaties de kwaliteit en deskundigheid van GZ-psychologen. Wij zijn gehouden aan deze beroepscode van het NIP.

Kwaliteit

Onze psychologen zijn in bezit van een geldig kwaliteitsstatuut. Daarin staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording.

Daarnaast verdiepen onze psychologen zich continu in hun vak door intervisie bijeenkomsten met collega-psychologen, het bijwonen van symposia en het volgen van nascholing.

Visitatie LVVP

Psychologica neemt deel aan het visitatietraject van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Tijdens dit traject wordt getoetst of we als praktijk aan alle wettelijke eisen en regels voldoen. In 2022 is de praktijk weer getoetst en zijn beide psychologen weer gecertificeerd voor de komende 5 jaar.

Meten behandeleffect en klanttevredenheid

Om een indruk te krijgen van het behandeleffect ontvangt u voorafgaand en na afloop van de behandeling twee korte vragenlijsten per e-mail. Dit heet “Routine Outcome Measurement” (ROM). Bij afronding van de behandeling wordt tevens de cliënttevredenheid gemeten. U krijgt hiervoor een uitnodiging per mail om de CQi in te vullen.

Klachten

Bent u ergens niet tevreden over, laat het ons weten! Heeft u een klacht en het lukt niet om het samen op te lossen, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de LVVP, telefoonnummer 088-234.16.06 of lvvp@klachtencompany.nl. Deze regeling valt onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg, de WKKGZ.

Privacybeleid

Psychologica voldoet aan alle voorwaarden van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).