Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie.
Bij ACT leert u op een andere manier met uw vervelende gedachten, gevoelens, en sensaties om te gaan dan de eerste automatische reactie u ingeeft: oplossen! Het blijkt namelijk dat het gevecht aangaan met gedachten en/of gevoelens (of ze juist proberen te vermijden) er juist vaak voor zorgt dat deze een grotere invloed krijgen op iemands leven. Het alternatief is acceptatie van deze vervelende ervaringen. Niet omdat deze zo leuk zijn, maar omdat u niet wilt dat ze nog meer ruimte innemen in uw leven. Met de energie die u over heeft, kunt u zich vervolgens richten op de dingen die er wel echt toe doen! De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke ervaringen/problemen uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol, vitaal leven.

ACT is een ervaringsgerichte therapie. Hoewel de verschillende thema’s theoretisch zullen worden besproken (gesteund door metaforen), is het ook erg belangrijk om op ervaringsniveau te leren. Tevens is het erg belangrijk om ook zelf aan de slag te gaan met ACT, en middels ervaringsgerichte oefeningen zelf de verschillende ACT-vaardigheden te ontwikkelen.