Tarievenlijst

Verzekerde zorg NZA tarief:

Cluster CZ

Cluster VGZ

Cluster Zilveren Kruis

Cluster DSW

Cluster Zorg en Zekerheid

Cluster Menzis

Cluster Caresq

Niet verzekerde zorg

Wij dienen de factuur rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar en u krijgt altijd 100% vergoed.

In alle gevallen wordt het bedrag wel verrekend met uw eigen risico.