Praktijkvoorwaarden

Praktijkvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN: 

 • De behandeling valt onder de generalistische basis GGZ en wordt vanuit het basispakket vergoed door uw zorgverzekeraar. Daarvoor moet wel eerst een diagnose gesteld worden door uw psycholoog. Zonder diagnose is de therapie voor eigen rekening; u betaalt dan €90 per sessie.
 • Op basis van de ernst van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: onvolledig (1-2 sessies), kort (3-5 sessies), middel 6-8 sessies) of intensief (9-12 sessies), ieder met bijbehorende tarief. Pas nadat de behandeling is afgesloten, worden alle gemaakte kosten door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Een therapiesessie duurt gemiddeld 45 minuten. 
 • De behandeling van kinderen tot 18 jaar wordt in onze praktijk niet vergoed; u ontvangt zelf een rekening van de kosten. U betaalt per sessie, niet per product. De tarieven staan op onze website. 
 • Voor alle psychologische zorg geldt het eigen risico van € 385 per jaar.  Het eigen risico is niet van toepassing voor kinderen tot 18 jaar.  
 • Afmelden van een afspraak mag tot maximaal 24 uur van te voren. Inspreken van de voicemail geldt ook als afmelding. Bij niet (of niet op tijd) afmelden, wordt altijd 50% van de sessie in rekening gebracht!  

PRAKTIJKREGELS:

 • U bent verplicht om een originele verwijsbrief van de huisarts af te geven aan de praktijk.  Wij bewaren deze in het dossier.  Zonder verwijsbrief mogen wij geen behandeling starten. 
 • Uw dossier wordt standaard 15 jaar bewaard. Zonder uw toestemming mogen nooit gegevens uit het dossier aan derden worden verstrekt. U heeft zelf recht op inzage van uw dossier. 
 • Bij behandeling van minderjarige cliënten wordt te allen tijde toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers van het kind.  Tot 12 jaar hebben de ouders volledige zeggenschap over de behandeling. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten zowel ouders/verzorgers als het kind zelf toestemming verlenen aan de behandelaar. Cliënten van 16 jaar en ouder mogen zelf beslissen over hun behandeling.
 • Na afloop van de behandeling, wordt er (met uw toestemming) een rapportage gestuurd naar uw huisarts. 
 • Alle psychologen in onze praktijk zijn in het bezit van een geldig kwaliteitsstatuut. Daaruit volgt de wettelijke verplichting om bij iedere therapie een voor- en nameting te doen (ROM) en deze gegevens anoniem aan te leveren aan de AKWA. 
 • Eventuele klachten kunt u melden bij uw behandelaar. Indien u er samen niet uitkomt, kan er een klacht worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van onze beroepsvereniging de LVVP : telefoon (088) 234 16 06.

* Iedere werkdag tussen 12.30u en 13.00u is er een telefonisch spreekuur, u kunt dan bellen om afspraken te verzetten of kort te overleggen met de therapeut.