Praktijkvoorwaarden

Praktijkvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN 2022: 

 • De hele behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit het basispakket. De sessies worden steeds aan het einde van de maand gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
 • Om voor vergoeding in aanmerking te komen, bent u verplicht om een originele verwijsbrief van de huisarts (met daarop een diagnose) af te geven aan de praktijk. Ook moet er moet er een ZVT (zorgvraagtypering) worden gedaan door uw psycholoog. Zonder diagnose is de therapie voor eigen rekening; u betaalt dan €90 per sessie.  Dit geldt ook voor relatietherapie, deze therapie valt niet onder de verzekerde zorg en betaalt u dus zelf.
 • Een therapiesessie duurt gemiddeld 45 minuten. Een intake duurt ongeveer 90 minuten. In het uurtarief zijn ook onze indirecte kosten verwerkt. U krijgt dus geen aparte rekening voor bijvoorbeeld het schrijven van verslagen of het overleggen met collega’s.
 • Voor alle psychologische zorg geldt het eigen risico van €385 per kalenderjaar.
 • De behandeling van kinderen tot 18 jaar wordt in onze praktijk niet vergoed; u ontvangt zelf een rekening van de kosten. De tarieven staan op onze website. 
 • Afmelden van een afspraak mag tot maximaal 24 uur van te voren. Inspreken van de voicemail geldt ook als afmelding. Bij niet (of niet op tijd) afmelden, wordt altijd 50% van de sessie in rekening gebracht! Een afspraak mag altijd worden omgezet in beeldbellen, als fysiek afspreken niet mogelijk is. Als u 2 maanden na het de laatste (afgezegde) sessie geen nieuwe afspraak heeft gemaakt, dan wordt het dossier automatisch gesloten.

PRAKTIJKREGELS: 

 • Wij bewaren deze in het dossier. Uw dossier wordt standaard 20 jaar bewaard. Zonder uw toestemming mogen nooit gegevens uit het dossier aan derden worden verstrekt. U heeft zelf recht op inzage van uw dossier.
 • Bij behandeling van minderjarige cliënten wordt te allen tijde toestemming gevraagd aan de ouders/ verzorgers van het kind. Cliënten van 16 jaar en ouder mogen zelf beslissen over hun behandeling. 
 • Na afloop van de behandeling, wordt er (met uw toestemming) een rapportage gestuurd naar uw huisarts en/of verwijzer. 
 • Alle psychologen in onze praktijk zijn in het bezit van een geldig kwaliteitsstatuut. Daaruit volgt de wettelijke verplichting om bij iedere therapie een voor- en nameting te doen (ROM) en deze gegevens anoniem aan te leveren aan de SGB, dit is een landelijke databank.
 • Eventuele klachten kunt u melden bij uw behandelaar. Indien u er samen niet uitkomt, kan een klacht worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van de LVVP : telefoon (088) 234 16 06. 

* Iedere werkdag tussen 12.30u en 13.00u is er een telefonisch spreekuur, u kunt dan bellen om afspraken te verzetten of kort te overleggen met de therapeut.