Praktijkvoorwaarden

Praktijkvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden:

 • De behandeling valt onder de generalistische basisGGZ en wordt vanuit het basispakket vergoed door uw zorgverzekeraar. Daarvoor moet wel eerst een diagnose gesteld worden door uw psycholoog. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: kort, middel of intensief ieder met de bijbehorende behandelduur en tarief. Pas nadat de behandeling is afgesloten, worden alle gemaakte kosten door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Zonder diagnose is de therapie voor eigen rekening, u betaalt dan €90 per sessie. Een therapiesessie duurt 45 minuten.
 • Met de zorgverzekeraars Caresq en Menzis (en dus ook de daaronder vallende labels) hebben wij geen contract afgesloten. In dit geval moet u de kosten zelf betalen en kunt u de factuur bij uw zorgverzekeraar indienen. Deze vergoedt een deel van de kosten, afhankelijk van uw polis.
 • De behandeling van kinderen tot 18 jaar wordt niet vergoed, u ontvangt zelf een rekening van de kosten. U betaalt per sessie, niet per product.
 • Voor alle psychologische zorg geldt het eigen risico van € 385 per jaar. Het eigen risico is niet van toepassing voor kinderen tot 18 jaar.
 • Afmelden van een afspraak mag tot maximaal 24 uur van te voren. Inspreken van de voicemail geldt ook als afmelding. Bij niet (op tijd) afmelden, wordt altijd 50% van de sessie in rekening gebracht!

Praktijkregels:

 • U bent verplicht om een originele verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts af te geven aan de praktijk. Wij bewaren deze in het dossier. Uw dossier wordt standaard 15 jaar bewaard. Zonder uw toestemming mogen nooit gegevens uit het dossier aan derden worden verstrekt. U heeft zelf recht op inzage van uw dossier.
 • Bij behandeling van minderjarige cliënten wordt te allen tijde toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers van het kind. Tot 12 jaar hebben de ouders volledige zeggenschap over de behandeling. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten zowel ouders/verzorgers als het kind zelf toestemming verlenen aan de behandelaar. Cliënten van 16 jaar en ouder mogen zelf beslissen over behandeling en rapportage naar de verwijzer.
 • Na afloop van de behandeling wordt er (met uw toestemming) een rapportage gestuurd naar uw huisarts en/of de verwijzer.
 • Alle psychologen zijn in het bezit van een geldig kwaliteitsstatuut. Daaruit volgt de wettelijke verplichting om een voor- en nameting te doen en deze gegevens anoniem aan te leveren aan de SGB, dit is een landelijke databank. Wilt u hier meer over weten, vraag dit dan aan uw behandelaar.
 • Eventuele klachten kunt u melden bij uw behandelaar. Indien u er samen niet uitkomt, kan een klacht worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van de LVVP : telefoon 030-2364338.
 • Iedere werkdag tussen 12.30u en 13.00u is er een telefonisch spreekuur, u kunt dan bellen om afspraken te verzetten of kort te overleggen.